Regulamin sklepu - Smykolyki.pl - artykuły i prezenty dla niemowlaka

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego SMYKOŁYKI

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy smykołyki.pl, dostępny pod adresem internetowym www.smykolyki.pl, prowadzony jest przez Fim Spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/83, 00-549 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podlegającego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878028 o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 7010848215, REGON 381134521.
 2. regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego smykolyki.pl, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, akceptacja na produkty dostępne w Sklepie Internetowym smykolyki.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez klienta sprzedaży ceny produktów, Dochodzenia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasad postępowania i rozpatrywania reklamacji.

 

§ 2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna będąca przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiotem nie jest bezpośrednio z jej działalnością działającą lub działającą.
 2. Sprzedawca – Fim sp. z oo z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/83, 00-549 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podlegającego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878028 o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 7010848215, REGON 381134521.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie wnosząca żadnej dodatkowej, której ustawa stanowi podstawę prawną, dołączamy naszą własną działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym smykolyki.pl
 6. Umowa na odległość – umowa związana z Klientem w ramach standardowego systemu zawiera umowę na odległość (w ramach Sklepu), bez uwzględnienia obecności strony, z wyłączeniem jednego jednego lub rozszerzenia połączenia łączącego się na odległość do chwili zawarcia umowy.
 7. Regulamin – obowiązujący regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i dążące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający podłączenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiającym złożenie Zamówienia, w sposób umożliwiający zastosowanie Produktów do Koszyka oraz określone warunki sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym występują wybrane produkty klienta do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w zależności od ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny w Sklepie rzecz ruchoma/usługa przeznaczona do świadczenia Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawiera albo związek między Klientem a Sprzedawcą w ramach Sklepu.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Pięknej 15/83, 00-549 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@smykolyki.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512 003 040.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 66 1140 2004 0000 3602 8233 5035.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomoc adresów i numerów połączeń wspólnych w rozwiązaniu paragrafie.
 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 17:00.

 

§ 4. Wymagania techniczne; zagrożenie

 1. Producent dołoży usługi, aby korzystać ze Sklepu Internetowego był dla użytkowników Internetu z wykorzystaniem wszystkich powszechnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz połączenia internetowego. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony Internetowej Sklep do przeglądarki internetowej w wersji co mniejszej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz połączenie internetowe o przepustowości co mniej 256 kbit/sa także aktywne konto elektroniczne. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Dostawca oświadcza, że ​​publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług umożliwiających ustalenie, które mogą zostać zwróceni do klienta i ograniczone dane klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni zastosować standardowe środki techniczne, które zminimalizują się w górę. W celu zastosowania programów antywirusowych i identyfikacji tożsamości z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prostym o udostępnienie mu obsługi języka.

 

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym systemie operacyjnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za działanie w tym czasie w połączeniu ze Sklepem stacjonarnym, niedozwolonym dla osób lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówienia przez klienta na podstawie się w asortymencie Sklep może być albo po założeniu Konta zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów § 6 Regulaminu albo przez podanie dodatkowych danych osobowych i adresowych umożliwiających tworzenie Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do rozliczenia przez Klienta składającego się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, opłaty i usługi pocztowe), którego Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w czasie obliczania związania się Umową woli Sprzedaży.
 5. Tworzona jest funkcja umożliwiająca uruchomienie działania, która umożliwia prawidłowe działanie Sklepu, w tym wymagany klient od obsługi ingerowania w zawartości Sklepu lub jego elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest używanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w celu rozsyłania spamu, działanie na stronach internetowych Sklepu pomocniczego działalności, reklamowej, ograniczaj itp.

 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby dodać Konto w Sklepie, należy wprowadzić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych: adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz akceptć regulamin Sklepu i Polityki Ochrony Danych Osobowych Sklepu. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką podstawową o świadczenie usług drogą mającą za przedmiot tworzony przez Spółkę konta Klienta w Sklepie.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez wpływu i wpływu ponoszenia z tego tytułu, aby otrzymać opłatę Konto poprzez dodanie odpowiedniego efektu do sprzedaży, w celu połączenia połączenia elektronicznego lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia

W celu składania zamówień należy:

 1. wybierz produkt przeznaczony dla odbiorców Zamówienia, a następnie użyj przycisku „Koszyk”
 2. zaloguj się lub oprogramowanie z możliwościami oprogramowania Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeśli wybrano możliwość zastosowania Zamówienia bez rejestracji – formularz zamówienia za pomocą wpisywania danych (imienia, elementu, adresu e-mail, adresu) odbiorcy Zamówienia, osobno do składania zamówień i realizacji Zamówienia oraz adresu, który ma nastąpić dostawa Produktu (o ile jest na innym niż adres wyższego zamówienia); Jeśli wybrano możliwość korzystania z Zamówienia po zalogowaniu się – formularz zamówienia poprzez wpisanie danych (imienia, dostawcy, adresu) odbiorcy Zamówienia, dokładne wykonanie i realizację Zamówienia oraz adres, który ma powstał Produktu (o ile jest na inny niż adres złożonego Zamówienie ) – w przypadku jeśli ww. dane nie były podane przy zakładaniu Konta;
 4. dowód na istnienie produktu,
 5. wpisz dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 6. Zaakceptuj Regulamin oraz przyjęcie wiadomości Polityki Ochrony Danych Osobowych Sklepu oraz Informacji o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 7. Pobierz przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenie Zamówienia,
 8. wybierz jeden z stosowanych sposobów płatności iw trybie od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8. Oferowane metody dostarczania oraz płatności; kody rabatowe

 1. Metodą dostawy zamówionego Produktu, stosowaną przez Sklep, jest przesyłka kurierska.
 2. Klient może korzystać z metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  2. Płatności online;
  3. Karty płatnicze:

  – Wiza;

  – Visa Electron;

  – MasterCard;

  – Elektroniczna karta MasterCard;

  – Mistrzu.

 3. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowalnych metod płatności na stronach Sklepu. Podmiotem objętym obsługą płatności online jest Blue Media SA
 4. Klient może otrzymać kod z kodu rabatowego, odbiorcę od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokonał zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowalnych metod płatności na stronach Sklepu.
 6. Kody rabatowe określają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być włączony z innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że ​​regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po ocenie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 7. Sprzedawca zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył konsument, chyba że konsument sam się na inny sposób zwrotu, który nie doszedł do niego z dodatkowymi kosztami.

 

§ 9. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu niestanowiącego oferty sprzedaży w ramach Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedaży przez usługi klienta
 3. Połączenia z zamówieniami, sprzedawca przesyłania na platformie przez klienta adresu elektronicznego systemu jego oprogramowania. Jeśli po potwierdzeniu zamówienia zewnętrznego (lub zewnętrznego z nim), sprzedawca prześle na komunikację przez klienta adres sterowania kontrolą komunikacji o wykonanie zamówienia do realizacji do takiej informacji o wykonaniu zamówienia jest świadczeniem o świadczenie usług, o której mowa w § 9 ust. 2 powyżej i z jego otrzymania przez klienta zostaje stała umowa sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient ma obowiązek wykonania płatności w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Sprzedaży – w razie umowy Sprzedaży rozwiązuje się automatycznie.
 5. Produkt zostanie wprowadzony przez Sprzedawcę w momencie zgłoszenia w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 badania paragrafu), w sposób potwierdzony przez klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Mechanizm terminu dostawy Produktu do Klienta (realizacji Zamówienia) liczy się – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności początku przelewu, płatności automatycznej lub karty płatniczej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu dotyczy wyłącznie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, usługi i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w aplikacji „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w trakcie obliczania przez woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Sprzedawca zastrzega prawo do wdrażania na bieżąco w zmianach cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania różnych rodzajów akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w danym zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wprowadzeniem wprowadzenia w życie zmiany cen, warunki akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 10. Promocje w Sklepie nie działają z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 11. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłaniu wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem zawarcia zamówienia do realizacji) będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówił). Jakie zamówienia będą pobierane koszty, które Klient zostanie poniesiony.

 

§ 10. Warunki reklamacji

 1. Producent ma standardowy klient rzeczy bez wad. Spółka jest stosowana wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę wprowadzenia lub wezwania (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odbioru zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i sygnału go o sposobie postępowania.
 3. W rozpatrzeniu reklamacji przez Spółkę Klient powinien dołączyć Spółce reklamowany produkt lub produkty wraz z widocznym zakupem tego produktu (produktów) od Spółki oraz celu celu reklamacji.
 4. Klient nabywający produkt w celu określonym bezpośrednio z jego działalnością działającą lub działający (Klient nie będący konsumentem) ma prawo dołączyć reklamację stosownie do tego, co jest zgodne z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za ograniczony produkt ogranicza się do konstrukcji, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie osobnego produktu.
 5. Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie systemu prawnego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) /odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów użytkowników i użytkowników na wydajny (platformę ODR).
 6. 6. Firma nie udzielająca pomocy w celu uzyskania produktów.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument w terminie 14 dni może odstąpić od umowy Sprzedaży bez podania źródła.
 2. Bieg przebiega w ust. 1 zaczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby innej niż istota.
 3. W przypadku Sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczają osobno biegnący termin w ust. 1 rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż jest i wskazana przez Konsumenta najwyższego w czasie ostatniej z rzeczy. W przypadku przypadku sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności produktów dostarczanych partiami lub w częściach biegnących w ust. 1 rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument wszedł w ostatnią partię lub część lub w której osoba trzecia jest inna niż określona i wskazana przez Konsumenta najwyższego w ostatniej partii lub części.
 4. Konsument odstąpić od zawarcia umowy, składając może sprzedać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania końca odłączenia od tego, aby tylko funkcjonować przez Konsumenta zwykłego przed tego końca.
 5. Oświadczenie może działać za pomocą specjalnej poczty, faxem bądź dzięki temu, że serwer na adres e-mail Pod warunkiem przestrzegania regulaminu oraz stosowania do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania przez Konsumenta drogą prostą, Kontroler śledzenia prześlenia Konsumentowi na platformie przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie dostarczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Uważono za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od uznania producenta obsługującego Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania świadczenia Konsumenta o odstąpieniu od zawarcia, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy inny niż niezwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności sprzedawca wykonał przy użyciu takiej samej metody płatności, które zostały opisane przez Konsumenta zastosowania w dodatkowej transakcji, chyba że Konsument oryginalny zostanie na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wykryć ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ma wpływ na produkt Sprzedawcy lub osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło od ustalenia sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego zachowaniem.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 14. Konsument odpowiada tylko za zbieranie wartości produktu leczniczego z korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do uzyskania właściwej cechy, cecha i działanie produktu.
 15. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłej pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się pojawiać w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zawarcia umowy sprzedaży:
 17. w celu wykorzystania jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub wykonaniaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w którym dostarcza się rzecz dostarczania w zapieczętowanym urządzeniu, którego połączono z opakowaniem, które nie może zawierać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie otwarte po dostarczeniu,
 19. w które dostarczają jest rzecz pomocca szybkiegomu zepsuciu za pomocą krótkiego terminu przydatności do użycia,
 20. o świadczenie usług, jeśli wykonawca wykonał w funkcji usługi za wyraźną funkcję Konsumenta, który został poinformowany przez świadczenie, że po świadczenie usługi przez sprzedaż nastąpiło prawo odstąpienia od umowy,
 21. w celu dostarczania są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12. Pozasądowe skutki rozpatrywania reklamacji i dochodzenia do uszkodzeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości przetwarzania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia do organów oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników odbiorców, organizacji społecznej, ich zadań statutowych w zakresie ochrony konsumentów, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz pod przewodami adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument zawiera przykładowe możliwości wynikające z pozasądowych metod analizy reklamacji i dochodzenia:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do bezpośredniego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskami o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umową zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskami o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego dalszego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może pełnić rolę pomocy w sprawie przyznanej sporu między nim a Sprzedawcą, podlegać również bezpłatnej pomocy powiatu (miejskiego) rzecznika lub organizacji konsumentów społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbierających za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe charakterne są zgodne z zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ochrony danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Sprzedaży, a jeśli klient wyrazi na to rzeczywisty – także w celu marketingowym.
 3. Dane są dostępne tylko w celu wykonania zobowiązań Sklepu wobec klienta oraz w celu przygotowania produktów i usług, które najlepiej sprawdzają się w potrzebach.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest przyczyną, dostarczenie niepodawania danych w regulaminie danych osobowych w ramach umowy.
 6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte w Polityce Ochrony Danych Osobowych Sklepu, stanowiącą integralną część Regulaminu.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. W przypadku niedotrzymania przez złożenie wniosku Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które wykonanie umowy sprzedaży jesteśmy uprawnieni do wspólnego wykonania zamówienia.
 3. Dostawca urządzenia do obsługi przez usługi w ramach Sklepu był na najniższym poziomie, jednak nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia połączenia Sklepu smykolyki.pl w związku z koniecznością rozszerzenia lub rozbudowy Sklepu.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą włączyć konfigurację wizualizacji produktu na komputerze klienta a wyglądem produktu (kolor, wygląd itp.).
 5. Sprzedawca sobie zastrzega prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu – zmiana taka nie może jednak być przeznaczona na Zamówienia założone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w przepisach mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w przepisach: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą drogą; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy przyjąć i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres: [nazwa inwestora]
adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]
e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]
fax: [jeśli jest dostępny]

– Ja/My(*) zamierzam informować/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży recenzji rzeczy(*) umowy dostawy recenzji rzeczy(*) umowy o dzieło kolejne na wykonanie recenzji rzeczy(*)/ o wykonanie usługi (*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (formularz, jeśli tylko jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data :

(*) Niepotrzebne skreślić.